Zimowe utrzymanie dróg 2019/20 dla Paczkowa

UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

1) Dla drogi krajowej nr 92 – “akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nr tel. 61 866 58 34 (osoba dyżurująca całodobowo)  – kolor czerwony

2) Dla dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz (wg poniższego zestawienia) ?akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)

 • 2437P- Biskupice-Paczkowo -> ul. Zapłocie, ul. Sarbinowska – kolor pomarańczowy
 • 2439P- Paczkowo-Trzek -> ul. Średzka – kolor pomarańczowy

3) Dla dróg gminnych w sezonie 2019/ 2020 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz prowadzone będzie przez Technika Sanitarna Sp. z o. o., ul. Jasielska 7 B, 60-476 Poznań

Poniżej podajemy numery telefonów do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:

 • Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu – Dawid Michalak tel. 61 65 14 067, poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 500 250 998, poniedziałek- piątek 6:00 – 22:00
 • Straż Miejska – tel. 61 65 10 986 – telefon interwencyjny

Opracowany plan obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 3 standardy utrzymania zimowego

I standard (sieć strategiczna)

to drogi i ulice na których odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz na terenie utwardzonych przystanków autobusowych, obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w czasie 30 minut licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

PACZKOWO: ul. Dworska, ul. Sokolnicka (od ul. Dworskiej do Sokolnik Gwiazdowskich)  – kolor różowy

II standard (sieć podstawowa)

to drogi ulice gminne o nawierzchni bitumicznej bądź z kostki brukowej.

Standard ten obejmuje:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • przystąpienie do usuwania śliskości zimowej oraz odpłużenie musi nastąpić w czasie 1 godziny licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu

 • podczas ciągłych opadów działania muszą być ponawiane, aż do czasu ustania opadu z częstotliwością zapewniającą przejezdność drogi

PACZKOWO: ul. Polna i prostopadłe drogi dojazdowe, ul. Szkolna, droga serwisowa DK92 – kolor jasno-zielony

III standard (sieć lokalna) – wszystkie pozostałe ulice niewymienione w standardach I i II

to drogi ulice gminne o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzone gruzobetonem bądź kruszywem kamiennym.

W zakresie III standardu przewiduje się:

 • usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez odpłużenie i uszorstnienie piaskiem w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • zlecenie dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe dróg będzie uruchamiane po potwierdzeniu nieprzejezdności drogi.


Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Śnieg zalegający na chodnikach winien być gromadzony na chodniku wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na jezdni – skutkuje to zaistnieniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym sankcjonowanym mandatem ze strony Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

źródło: umig