Akcja Lato 2019 – Podsumowanie

Akcja Lato 2019 została zaproponowana podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 5 czerwca 2019 roku. W związku z tym, że projekt budowy Mini Skate Parku (Fundusz Sołecki na 2019) okazał się niewykonalny ze względów nieoszacowania kwoty jak również brakiem odpowiedniego miejsca, część środków tj. 3 000 zł przeznaczono uchwałą zebrania na organizację Akcji Lato 2019.

W przygotowanie Akcji Lato 2019 zaangażowali się przedstawiciele w osobie Pani Sołtys, członków Rady Sołeckiej, a także członków Stowarzyszenia „Przyszłość Paczkowa”. Akcję podzielono na 4 spotkania na terenie Świetlicy Wiejskiej:

Akcję promowano plakatami, które przygotowało stowarzyszenie, na której pojawiła się informacja o organizatorach i finansowaniu przedsięwzięcia.

Aktualizacja 10 wrzesień 2019 r.

Niestety na profilu Facebookowym stowarzyszenia trudno szukać informacji o finansowaniu i pomocy ze strony Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wyrażamy ogromne ubolewanie, że nowo powstałe stowarzyszenie skrzętnie ukrywa ten fakt 🙁

Oto informacja stowarzyszenia – skrzętnie pominięto wiele faktów