Dożynki Parafialne 2019 w Siekierkach

Rolnicy, Sadownicy i Ogrodnicy z Siekierek, Paczkowa i Rabowic podziękowali za tegoroczne zbiory w czasie uroczystej Mszy św. dożynkowej, która odbyła się 18 sierpnia w kościele parafialnym w Siekierkach Wielkich. Podczas Mszy Świętej dziękowano za urodzaj zbiorów i zebrane plony.

Delegacje trzech sołectw procesyjnie wprowadziły wieńce dożynkowe, które poświęcił proboszcz – ks. kanonik Ireneusz Rachwalski. W delegacjach obok przedst

awicieli rolników, sadowników i ogrodników udział wzięli także sołtysi i radni: Małgorzata Glabas-Gruszka, Anna Dudzińska, Katarzyna Szaferska, Ryszard Dyzma i Wlodzimierz Musielak.

Piękny wieniec dożynkowy reprezentujący sołectwo Siekierki wykonały ręce Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Siekierkach

źródło: Facebook Siekierki Wielkie

 

Utwórz galerię