Zmień system ogrzewania na proekologiczny

Od 21 maja do 10 czerwca mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wnioski o dotację na zmianę systemu ogrzewania. Dofinansowanie obejmuje likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym stanowiącym źródło niskiej emisji, na jedno z niżej wymienionych rozwiązań:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym lub olejem opałowym,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła,
  • ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycznie, niewyposażonego w ruszt awaryjny, kotła na paliwo stałe, w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Wielkość dofinansowania nie jest zależna od wysokości dochodu wnioskodawcy, a wniosek musi złożyć właściciel lokalu lub wspólnota mieszkaniowa. Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem dotacji składa pisemny wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Dotacja może być udzielona: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą oraz jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacje na wymianę starych pieców na paliwo stałe to kolejne działanie podejmowane przez powiat  z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców i zapobieganiu zanieczyszczeń środowiska.

Więcej informacji: powiat.poznanski.pl