OGNISKO* w ogrodzie Świetlicy Wiejskiej – 2019 – Galeria

Wczoraj na terenie naszej Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie mieszkańcy uczestniczyli przy pracach porządkowych, naprawie i konserwacji ławek, myciu okien i gablot, który zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Należą się podziękowania szczególnie Paniom z Wesołej Paczki (dla których był to dzień bardzo wyczerpujący), przedstawicielom Stowarzyszenie Przyszłość Paczkowa, mieszkańcom Paczkowa i Siekierki Wielkie oraz Radzie Sołeckiej.

Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka

(foto: Tomasz Plenzler, Elwira Szydłowska, Jacek Bura, Małgorzata Glabas-Gruszka)