Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2019 rok – 8.09.2018

Sołtys wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców Paczkowa na Zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3.09.2018 r. o godz. 18:00 w Holu Szkoły Podstawowej w Paczkowie ul. Szkolna 16.

Przedmiot zebrania: Przyjęcie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2019 oraz sprawy bieżące.

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Gminy z Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem na czele.