Fundusz Sołecki na 2019 rok – zgłoś swój pomysł już dziś

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku nr LVI/499/2014 w budżecie gminy na rok 2019 zostanie wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie 45 164,20 zł.

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa zachęca wszystkich mieszkańców do zgłaszania wszelkich pomysłów wykorzystania funduszu najlepiej osobiście lub telefonicznie do Pani Sołtys: tel. kontaktowy: 500 250 942,  518 559 926,  dom. 61 8157174