Zajęcia artystyczne w świetlicy

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, które odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie.

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16:00 do 19:00