Deklaracja poparcia – projekt nisko emisyjnej mobilności miejskiej

Szanowni Państwo! Gmina Swarzędz przygotowuje wniosek o pozyskanie środków finansowych z funduszy UE na rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej. W ramach projektu ?Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II” przygotowuje m.in. realizację funkcjonalnego, zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Paczkowie, budowę parkingów typu park & ride oraz bike & ride, zakup niskoemisyjnych autobusów (spełniających normę EURO 6), a także modernizację bazy transportowej w Garbach i przebudowę ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do składania deklaracji poparcia dla realizacji tej inwestycji. Środki finansowe w ramach funduszy unijnych gmina zamierza pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.