Obwieszczenia ul. Nad Koplą, ul. Dworska

Informujemy o obwieszczeniach UMiG Swarzędz:

  • ul. Nad Koplą – decyzja Nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 135, 390. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ
  • ul. Dworska – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 404. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ