Obwieszczenia ul. Ogrodowa, ul. Nad Koplą

Informujemy o 2 obwieszczeniach UMiG Swarzędz:

  • ul. Nad Koplą – obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy sieci gazowej na terenie działek 135, 390. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ
  • ul. Ogrodowa – obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przebudowy ul. Ogrodowej na terenie działek 308, 379, 325, 340, 351. Obwieszczenie można pobrać TUTAJ.