Z zebrania wiejskiego 31.08.2016

W dniu 31. Sierpnia 2016 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było wydatkowanie funduszu sołeckiego na rok 2017. Urząd Gminy reprezentował Pan Burmistrz Marian Szkudlarek oraz Kierownik Referat Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Pan Mariusz Szrajbrowski.

Pani sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka omówiła zadania zrealizowane  z funduszu sołeckiego na rok bieżący oraz te, które pozostały do zrealizowania do końca roku.

Przedstawiona została również prezentacja ? dokumentacja zdjęciowa tego, co udało się już zrealizować w ramach funduszu oraz ogólnych zmian, które w ostatnim roku w Paczkowie miały miejsce.

Do realizacji na rok przyszły zgłoszone zostały i zaakceptowane głosami zebrania wiejskiego następujące propozycje:

 1. Imprezy integracyjne
 2. Budowa altany i utwardzenie terenu
 3. Opaska i chodnik przy świetlicy
 4. Montaż grilla
 5. Doposażenie świetlicy
 6. Zakup piłek na ORLIK

Następnie Pan Burmistrz Marina Szkudlarek przedstawił plany inwestycyjne dla Paczkowa na najbliższy rok

 1. Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w ulicach Betonowa, Budowlana, Błękitna, Braterska – termin do XII 2016
 2. Remont piętra budynku świetlicy wiejskiej
 3. IV etap budowy kanalizacji w ramach Puszczy Zielonka – zakwalifikowane wnioski o budowę w ulicach m. in. Folwarczna, Nad Koplą, Zagrodnicza, Betonowa, Altanowa, Sokolnicka, Wiosenna, Zimowa, Śnieżna
 4. Przebudowa dróg – nakładka na Sokolnickiej od Budowlanej do Sokolnik
 5. Projekt budowy nawierzchni w ulicach Ogrodowej (na całej długości)  i Sokolnickiej (od Dworskiej do Kostrzyńskiej)
 6. Serwisówka wzdłuż drogi krajowej nr 92-  dostosowana do ruchu ciężarowego ze zjazdem na wysokości ulicy Letniej

Oraz plany do 2020 roku

 • budowa chodnika w ulicy Średzkiej,
 • przedłużenie chodnika w ulicy Szkolnej,
 • budowa oświetlenia : Polna, Kamykowa, Budowlana (projekty są już gotowe) ,
 • projekty oświetlenia w ulicach Chłodna, Filtrowa ,
 • remont budynku po szkole na potrzeby domu dziennego pobytu dla osób starszych, z uwzględnieniem parku w okół pałacu  jako terenu publicznego.

W wolnych głosach mieszkańcy sygnalizowali wiele spraw i problemów , padały pytania o:

 • przyspieszenie budowy kanalizacji w ulicy Zimowej ,
 • poprawa nawierzchni w ulicy Budowlanej  oraz  przycięcie żywopłotu na ulicy Sokolnickiej przy pustostanie ,
 • kanalizacja – brak w projekcie ulicy Falistej  oraz obwodnica Poznania i wpływ na komfort życia mieszkańców Paczkowa ,
 • problemy z wodą czy mogą się powtórzyć,  wywóz i segregacja śmieci [GOAP] czy przewidywane są zmiany ,
 • ulica Ogrodowa czy zostanie w projekcie uwzględnione odwodnienie ulicy ,
 • pytanie o plan zagospodarowania przestrzennego dla odrolnionej  ulicy Budowlanej ,
 • możliwość uzupełnienia ubytku pobocza i drogi przy przejeździe kolejowym od strony Średzkiej przy studzience kanalizacyjnej,
 • brak płyt na remontowanej ulicy Wiosennej przy zjeździe na ulicę Zapłocie,
 • parking przy dworcu kolejowym dla podróżnych oraz możliwość  zatrzymywania się wszystkich pociągów Kolei Wielkopolskich na stacji Paczkowo.