Fundusz sołecki – Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców Paczkowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 31.08.2016r o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Paczkowie ul. Szkolna 16.

Przedmiot zebrania: Przyjęcie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2017.

money-367973_1280