Budżet Obywatelski 2017 – Głosowanie!

budzet_obywatelski

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów gminy. Jest to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach naszej społeczności.

Oto skrócone opisy projektów nadesłane przez wnioskodawców: Odnośnik do strony projektów

Nasz paczkowski projekt znajduje się na karcie do głosowania w Projektach dodatkowych pod nr 16: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo) – dotyczy ulicy Średzkiej (od granicy z Siekierkami do trasy 92). Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze.

Od 1 sierpnia do 30 września 2016 do godziny 15.30 mogą Państwo głosować za pomocą internetowego formularza pod linkiem: www.swarzedz.pl/bogs

lub

za pomocą papierowego formularza – Formularz do pobrania – który należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 roku kończą 16 rok życia. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Liczy się każdy głos.

Zapraszamy do głosowania !

Przypominamy, że w Swarzędzu na Budżet Obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2017. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosowanie odbędzie się nad projektem głównym, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami lokalnymi, których suma nie przekroczy 300.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200.000 zł, a wartość jednostkowa 50.000 zł.