Zebranie Wiejskie

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza mieszkańców Paczkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 09.06.2016 roku o godz. 19:00 w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie.

Przedmiot zebrania:

  • wybory uzupełniające do rady sołeckiej
  • zmiana wniosku o ujęcie zadań w ramach funduszu sołeckiego

W załączeniu Zarządzenie Burmistrze Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Paczkowo: