Zmiana taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2016 r.

Pełen cennik dostępny jest na stronie ZGK Swarzędz.