Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców na

Zebranie Wiejskie,
które odbędzie się w dniu 28 września 2015r o godz. 19:00
w Zespole Szkół w Paczkowie ul. Szkolna

Przedmiot zebrania: Przyjęcie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2015