Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

Gmina Swarzędz rozpoczyna realizację programu polegającego zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz ograniczeniu ich niekontrolowanego rozrodu.

Akcja będzie polegać na bezpłatnej sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotek i kotów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie swarzedz.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, nr tel. (0-61) 65-10-714.