Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana śp Witolda Kubiaka. Długoletniego wychowawcy młodzieży, dyrektora szkoły w Paczkowie, byłego Radnego Rady Miejskiej w Swarzędzu i członka Rady Sołeckiej w Paczkowie

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka
z Radą Sołecką