Spotkanie Opłatkowe

Sołtys i Rada Sołecka  zapraszają Seniorów na Spotkanie Opłatkowe i wspólne kolędowanie.

oplatek3

Spotkanie  odbędzie się
w Zespole Szkół w Paczkowie
dnia 19.12.2014 r.
o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy !

Sołtys wsi Paczkowo
Małgorzata Glabas – Gruszka