Akcja Zima – do kogo dzwonić, gdy popada śnieg

 1. Droga krajowa nr 92, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Tel: 61 426 55 61 wew. 16
 2. Droga powiatowa (Paczkowo-Trzek, Paczkowo-Kobylnica), Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Tel: 508 236 315 (dyżur całodobowy)
 3. Drogi gminne –  w sezonie 2014/2015 za zimowe utrzymanie odpowiadają firma Technika Sanitarna ul. Jasielska 7B Poznań oraz Budownictwo Drogowe KRUG ul.Świerkowa 48, Rabowice.
  Zgłoszenia  w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu przyjmują Agata Natywna, Alicja Smelka.

  Poniedziałek od 8.00 – 16.00
  Wtorek-piątek 7.30 – 15.30
  Tel : 61 65 12 410

  Straż Miejska telefon interwencyjny
  poniedziałek – piątek godz. 6.00 – 22.00
  Tel : 61 65 10 986 

  w soboty, niedziele i święta zgłoszenia przyjmuje Swarzędzkie Centrum Ratunkowe
  Tel: 500 250 998