Bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Dworska i Sokolnicka

W marcu wystosowaliśmy pismo do Pani Burmistrz Anny Tomickiej w sprawie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Sokolnickiej, w celu poprawienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.

Pisma do wglądu: