Stan melioracji

Stan melioracji w naszej okolicy wywołał spory odzew.

Proszę pamiętać, że płacąc składkę na Spółkę Wodno-Melioracyjną są Państwo jej udziałowcami. Macie prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz zgłaszać do realizacji ,Waszym zdaniem niezbędne prace w zakresie konserwacji i odbudowy infrastruktury oraz zgłaszać zapotrzebowanie na budowę urządzeń melioracyjnych, celem poprawy odwodnienia pól, działek.

Adres spółki
Spólka wodno-melioracyjna
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz