Spacerkiem po okolicy – stan rowów meliracyjnych

Na granicy Paczkowa i Siekierek Wielkich przebiega rów melioracyjny, odwadniający południową część Paczkowa oraz północną Siekierek Wielkich.

Idąc na spacer można zobaczyć jak wygląda stan tego cieku po stronie zachodniej oraz wschodniej od drogi powiatowej do Środy.

Strona zachodnia

Strona zachodnia

Strona wschodnia

Strona wschodnia

przepust

Przepust pod drogą powiatową

Trudno się dziwić, że stoi tam woda, skoro uporządkowany jest tylko początkowy odcinek biegu cieku, a dalej jest zarośnięty, zamulony, częściowo zasypany rów.

Kto powinien zadbać o drożność tego rowu?