Podstawowe zadanie animatora

W związku z licznymi zapytaniami na zebraniu wiejskim o wykorzystanie boisk Orlik dla  mieszkańców poprzez organizację grup sportowych np. piłkarskich, dla dzieci,  otrzymaliśmy od Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zakres podstawowych zadań animatora sportowego .

Należą do nich:

  • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dlaróżnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, aletakże dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postwy obywatelskiej.