Warto podpisać umowę – zrzut ścieków za darmo do końca 2013 r.

Na terenie gminy Swarzędz budowa kanalizacji w ramach przedsięwzięcia ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic? jest już na ukończeniu. We wrześniu lub październiku system będzie uruchomiany w ramach tak zwanego rozruchu technologicznego. Nie dotyczy to terenu całej gminy, sieć będzie uruchomiana etapami.

Do końca roku, mieszkańcy podłączonych posesji będą mieli możliwość korzystania z kanalizacji NIEODPŁATNIE. Warunkiem będzie podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków z firmą Aquanet SA. Osoby, które nie dopilnują tego obowiązku, nie będą miały możliwości korzystania z kanalizacji.

Wymogiem, który musi być spełniony aby dokonać rozruchu technologicznego jest podpisanie umów przez minimum 50 proc. dysponentów posesji.

Oprócz gminy Swarzędz, w tym samym czasie odbędzie się rozruch technologiczny na terenie gminy Czerwonak.

Paweł Napieralski
Związek Międzygminny ?Puszcza Zielonka?

Wykaz miejscowości i ulic na terenie gminy Swarzędz, których mieszkańcy w pierwszej kolejności będą mogli korzystać z nowego systemu, a ich posesje objęte są projektem ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic?.

– Swarzędz, posesje położone przy ulicach:

Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Średzka, Krawiecka, Graniczna, Kórnicka, Zielona, Warzywna, Garncarska, Kowalska, Ślusarska, Murarska, Kuśnierska, Truskawkowa, Jeżynowa, Staniewskiego, Platynowa, Złota, Szmaragdowa Bursztynowa, Srebrna.

– Paczkowo, wszystkie ulice, w których realizowano projekt

– Zalasewo, wszystkie ulice, w których realizowano projekt

– Bogucin, ulica Gnieźnieńska

– Gruszczyn, posesje położone przy ulicach:

Mechowska, Katarzyńska, Wodna, Plac Gruszczyński, Leszczynowa, Modrzewiowa, Grabowa, Krańcowa, Morwowa, Jaworowa, Polna.

Punkt konsultacyjny
W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu działa punkt konsultacyjny dla mieszkańców posesji, które znalazły się w projekcie ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic?. Na miejscu można dokonać wszelkich formalności niezbędnych do tego, aby z nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej móc korzystać.

Punkt konsultacyjny funkcjonuje w Biurze Obsługi Interesanta (parter), a obsługuje go Maciej Borowski, stanowisko nr 4 (tel. 61 65 10 714) – codziennie w godzinach pracy Urzędu: pon. 8-16, wt. – pt. 7:30-15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać u Marty Horbacz (tel. 61 65 12 402) – codziennie w godzinach pracy Urzędu: pon. 8-16, wt. – pt. 7:30-15:30.

Wszelkich informacji na temat podpisywania umów, a także dopełnienia innych formalności udziela również Agnieszka Ogrodnik ze Związku Międzygminnego ?Puszcza Zielonka? – numer telefonu: 512 844 133.

Podpisujmy umowy
Podpisanie umowy nie oznacza, że akceptujemy stawki za odprowadzanie ścieków, które jeszcze nie są ustalone! Koszty za zrzut ścieków pojawią się dopiero, gdy poinformujemy operatora o rozpoczęciu korzystania z sieci.
Umowę na odprowadzanie ścieków można rozwiązać z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia!