Sołectwo przyjazne środowisku

logo-przyjazni-srodowiskuSołectwo Paczkowo wzięło udział w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”.
Konkurs organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Decyzją Jury Konkursu zostaliśmy laureatami w kategorii Sołectwo Przyjazne Środowisku.

Doceniono oryginalność podejmowanych działań, zaangażowanie lokalnej społeczności w działania proekologiczne oraz inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego.

Sołectwo ma prawo do stosowania odznaki promocyjnej „Sołectwo przyjazne środowisku”