Podziękowania dla sponsorów i organizatorów III Turnieju Wsi w Paczkowie

Za nami III Turniej Wsi, który w tym roku odbył się w Paczkowie. Nie odbyłby się, gdyby nie wkład i zaangażowanie wielu osób.

Wszystkim dziękujemy !

Podziękowania dla SPONSORÓW Turnieju:

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Paczkowie
 • EXPORAF Rafał Urbański
 • Gminna Spółdzielnia w Swarzędzu
 • ANULA Sklep Spożywczy
 • Zakład Fryzjerski Grażyna Wittke
 • Sklep Spożywczy ABC Dariusz Żołędowski
 • Bank Zachodni WBK Oddział w Kostrzynie
 • Iwona Boroch
 • Tomasz Wolski
 • Anna Rajewicz
 • Katarzyna i Sławomir Drgas
 • Firma TORKRET

Dziękujemy za pomoc w organizacji III Turnieju Wsi Panu Filipowi Przepiórze, Pani Ewelinie Stec, Panu  Robertowi Wittke, Panu Waldemarowi Prządakowi, którzy nie szczędzili swego czasu i wysiłków na organizację i przygotowania do turnieju.

Panu Prezesowi RSP „Pokój” Czesławowi Kłaczkiewiczowi, za życzliwość i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Szczególne podziękowania dla firmy EXPORAF Rafał Urbański , Panom Konradowi Urbańskiemu, Arkadiuszowi Dąbrowskiemu, Dawidowi Wielochowi oraz RSP „Pokój”  za poświęcony czas na przygotowanie sceny  i wszelką pomoc techniczną.

Podziękowania dla Sołtysów i ich drużyn, zaangażowanych w organizację i przebieg Turnieju:

 • Maria Drozda z Jasinia
 • Bogusława Kaczmarek z Łowęcina
 • Jacek Biernacki z Sarbinowa
 • Małgorzata Glabas-Gruszka z Paczkowa

Dziękujemy także sędziom turniejowym:

 • Krzysztof Biernacki z Sarbinowa
 • Krzysztof Szymanowski z Jasinia
 • Zygmunt Majchrzak z Łowęcina
 • Ryszard Dyzma z Paczkowa

Dziękujemy za wspaniałe słodkości upieczone na tę okazję przez Panie:

 • Reginę Wittke
 • Izabelę Rutkowską
 • Ewę Urbańską
 • Kingę Zienkowicz
 • Zuzannę Andryszak
 • Annę Dulińską
 • Magdalenę Ryll-Gondecką
 • Hannę Bartkowiak
 • Bożenę Pawlak
 • Janinę Latanowicz
 • Ewę Prządak
 • Renatę Regent
 • Grażynę Dyzma

Za pomoc w poczęstunku podczas samego Turnieju Paniom:

 • Zuzannie Andryszak
 • Sabinie Nowak
 • Annie Dulińskiej
 • Janinie Latanowicz

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Turnieju, tym którzy dzielnie walczyli, tym którzy przybyli,  kibicowali i świetnie się bawili dziękujemy za wspólną zabawę!