Nowy plac zabaw

Miło nam zakomunikować, że ustawiane są już zabawki na placu zabaw przy ulicy Szparagowej.

Plac zabaw został już w ostatnich tygodniach ogrodzony, wstawiono również bramę. Wyrównany został teren , przywieziona ziemia , na której posiano trawę.

Jeszcze kilka dni potrwa ustawienie wszystkich obiektów na placu zabaw i po pierwszym koszeniu trawy oddamy go do dyspozycji maluchom i ich opiekunom.