Fundusz sołecki

2018

2016

F_solecki_2016_uchwala

Funszusz_solecki_2016

2015

2014-07-21_RNWK_3020_1_2014_13

2014

fundusz_solecki_2014

2013_uchwała

2013_fundusz

2013

Obliczanie funduszu sołeckiego przyznanego na poszczególne sołectwa odbywa się zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy z dnia 2002.2009r. o funduszu sołeckim, na podstawie liczby stałych mieszkańców gminy na dzień 31.12.2011 r oraz stałych mieszkańców poszczególnych sołectw na dzień 30.06.2012 r.

Dochód gminy na 1 mieszkańca za 2011 rok 2 859,28
Liczba stałych mieszkańców Paczkowa 1 485 os
Przyznany fundusz sołecki na 2013 r 28 593,00

Głosami mieszkańców fundusz sołecki na rok 2013 został podzielony na 3 główne grupy wydatków:

  1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi 11 593,-
  2. Doposażenie boiska ORLIK 5 000,-
  3. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym,
    sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 12 000,-