Uwagi dot. projektu montażu radarowych wyświetlaczy w Paczkowie