Co dalej ze skrzyżowanie przy Dino?

Jak wszyscy zauważyli przebudowa skrzyżowania ul. Kościelonka i Zapłocie stanęła w miejscu 🙁 W chwili obecnej wykonane zostało utwardzenie nawierzchni w ul. Kościelonka co spowodowało, że zmieniły się warunki pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Jak zaznaczaliśmy w odpowiedzi na Quiz, istotą całego zamieszania był fragment drogi utwardzony poniżej 20 metrów co powodowało, że ul. Kościelonka nie tworzy skrzyżowania, a zatem wyjazd z niej traktowany jest jak wyjazd z posesji czy włączanie się do ruchu. Po dobudowaniu kolejnej części utwardzenia na drodze ul. Kościelonka tworzy już skrzyżowanie (utwardzenie powyżej 20 metrów), a zatem kierowcy na ul. Dworskiej nie mają już pierwszeństwa przed kierującymi z ul. Kościelonka!

Na początku br. jeszcze kiedy nie było wiadomo kiedy Dino ruszy z przebudową chcieliśmy uporać się z niedokładnym oznakowaniem tego miejsca, dlatego wnioskowaliśmy w UMiG Swarzędz w celu usprawnienia skrzyżowania m.in. dołożenia znaku STOP. Otrzymaliśmy pozytywną opinię w tej sprawie LECZ w związku ze startem przebudowy prowadzoną przez Dino przygotowywanie kolejnego projektu stałej organizacji ruchu jest niecelowe, nie mamy informacji z jakimi propozycjami organizacji ruchu w tym miejscu wystąpiło Dino. Sprawa utknęła w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Ul. Kościelonka jest drogą publiczną dlatego zarządca drogi tj. Gmina Swarzędz zgodnie z prawem ma obowiązek wystąpić o zmianę organizacji ruchu właśnie do ZDP w Poznaniu. Jak tylko uzyskamy nowe informacje to niezwłocznie o tym Was poinformujemy.

Podsumowując kierowcy z ul. Dworskiej i Kościelonka mają równe prawa, obowiązuje zasada prawej ręki.

PS. 21 września 2022 weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym i wywróciły definicję drogi gruntowej i twardej, nie ma już wspomnianych 20 metrów. Więcej na filmie poniżej

tutaj zaktualizowana ustawa: Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf