Sukces – nie będzie hal w centrum Paczkowa

15 czerwca 2022 r. na stronie BIP.swarzedz.eu udostępniono listę uwag mieszkańców do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2, którą można pobrać także tutaj: Lista uwag 15.06.2022 r. Tym razem było 46 pism od mieszkańców z uwagami, dokument posiada 61 stron.

Z najważniejszych postulat mieszkańców można wyróżnić:

  • Przekształcenie terenów 2P/U na tereny Mieszkaniowo-Usługowe – uwaga częściowo uwzględniona na: Teren zostanie przeznaczony na tereny funkcji mieszkaniowo-usługowej, usługowej oraz na drogi
  • Na planowanym terenie 2P/U działalność powinna być nieuciążliwa – uwaga uwzględniona
  • Na terenie 2P/U usytuowanie dróg wewnętrznych nie ślepych – uwaga uwzględniona
  • Na terenie 2P/U zwiększenie terenów biologicznie czynnych do 40% – uwaga uwzględniona
  • Poszerzenie szerokości ulicy Ogórkowej na skraju gminy, aby był swobodny ruch na całej długości ulicy aż do granicy z Siekierkami Wielkimi – uwaga uwzględniona
  • Połączyć drogi 7 KDW i 9 KDW łącznikami aby nie były ślepe – uwaga uwzględniona
  • wszystkie uwagi również te częściowo i nie uwzględnione są w pliku PDF

Poniżej mapa Projektu przed naniesieniem uwag