Fundusz Sołecki na 2023 – zgłoś propozycje

13 i 14 lipca burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek, przekazał sołtysom swarzędzkich wsi w tym Pani Sołtys Małgorzacie Glabas-Gruszka informację o wysokości Funduszu Sołeckiego, jaki zostanie wyodrębniony w budżecie Gminy na 2023 rok. Łączna wartość funduszu na przyszły rok to prawie 1 milion złotych, a jego wartość dla konkretnej jednostki pomocniczej wynika z dochodów budżetowych gminy na mieszkańca oraz liczby mieszkańców sołectwa z ustawowym ograniczeniem do 10-krotności dochodu na mieszkańca. Wartość funduszu dla Paczkowa w przyszłym roku wyniesie 66 952,90 zł.

Środki Funduszu Sołeckiego wyodrębniane są w naszej Gminie już 14 rok z rzędu. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, o podziale środków decydują sami mieszkańcy, a przyjęte do realizacji przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy, wynikać ze strategii rozwoju gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców.

Zebranie Wiejskie w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na 2023 planowane jest na początku września br. o czym jeszcze poinformujemy.


Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa zachęca wszystkich mieszkańców do zgłaszania wszelkich pomysłów wykorzystania funduszu najlepiej przez poniższy formularz, osobiście lub telefonicznie u Pani Sołtys: tel. kontaktowy: 518 559 926, Pamiętajcie, aby oszacować kwotę za jaką dane zadanie może zostać zrealizowane!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.