Słabe ciśnienie wody po północnej stronie Paczkowa

Niestety w godzinach wieczornych ciśnienie wody w naszych kranach jest bardzo niskie. Dziś ok godz. 20 ciśnienie jest wyjątkowo niskie, a na wyższych kondygnacjach woda już nie dociera 🙁 Zwracamy się o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej, a w szczególności o ograniczenie jej zużycia dla podlewania ogrodów czy trawników. Warto też zmienić przyzwyczajenia i nastawy automatycznych systemów nawadniania zmienić na godziny nocne, by innym żyło się lepiej. Prosimy też o wyrozumiałość dla osób które korzystają z własnych ujęć wody (studni) czy własnych zasobów wody (zbiorniki retencyjne).