Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2023

Już ósmy rok w ramach Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Podobnie jak w latach poprzednich Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

od 01-31.05.2022 r. – zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz

od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. – weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

od 20.07.2022 r. do 07.09.2022 r. – głosowanie

do 28.09.2022 r. – ogłoszenie wyników

Możliwość łatwego zgłaszania projektów, a następnie głosowania zapewnia strona:

https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Zaproponuj swoje zadanie