Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2 – 2 wyłożenie

Kolejne wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa część B2 będzie dostępne publicznie w siedzibie UMiG Swarzędz w dniach od 24.03.2022 r. do 22.04.2022 r. Natomiast dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 11.04.2022 r. w formie zdalnej przy użyciu platformy ZOOM. Uwagi do przedstawionego projektu należy składać NIE później niż do 9.05.2022 r. Pismo

Szanowni Mieszkańcy wspomniany Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2 wprowadza zmiany, które mogą w znaczący sposób zmienić charakter części sołectwa. Gorąco zachęcamy Was do uczestnictwa w dyskusji czy składaniu swoich uwag. Szereg z nich do pierwszej propozycji projektu zostało uwzględnionych, niektóre częściowo, a większość nie. Niestety nie da się zadowolić interesów czy wizji każdego mieszkańca, ale ważne jest, aby te najważniejsze kwestie były rozwiązane z korzyścią dla większości mieszkańców.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2

1 wyłożenie

2 wyłożenie


Obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa i okolic wraz naniesioną częścią projektowaną B2 (wyłożenie 1)
Projekt Planu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2