Rozpoczęcie zrzutu ścieków Kanalizacji IV etap

Uprzejmie informuję, że 22.02.20212. uzyskaliśmy zgodę na eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej, Parkowej, Altanowej i Nad Koplą – zadanie 1.7 Paczkowo. Z tym dniem można przyłączyć się i rozpocząć zrzut ścieków.

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na odbiór ścieków z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu. Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu. 

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza, powiadamiając spółkę  AQUANET S.A. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości z ramienia Związku Międzygminnego ?Puszcza Zielonka? informacji udzielą:

  • w sprawach dotyczących  wypełnienia  wniosku i  zawarciem  umowy z Aquanet S.A.: Pani Karolina Jędras, tel. 61 8114 142 w.111, k.jedras@puszcza-zielonka.pl,

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków z Aquanet – I, II, i III etap przedsięwzięcia – PDF

źródło: www.puszcza-zielonka.pl