Zimowe utrzymanie dróg 2022 dla Paczkowa

Według informacji z UMiG Swarzędz zimowe utrzymanie dróg w Paczkowie realizowane jest w następujący sposób:

 1. Dla drogi krajowej nr 92 – „akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nr tel. 61 866 58 34 (osoba dyżurująca całodobowo) – kolor czerwony
 2. Dla dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz „akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)
  • 2437P- Biskupice-Paczkowo -> ul. Zapłocie, ul. Sarbinowska – kolor pomarańczowy
  • 2439P- Paczkowo-Trzek -> ul. Średzka – kolor pomarańczowy
 3. Dla dróg gminnych telefony osób przyjmujących zgłoszenia od mieszkańców to:
  • w godzinach pracy UMiG Swarzędz tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 Wydział Infrastruktury Drogowej Bartosz Kusz tel. 61 65 12 409, email: wid@swarzedz.pl
  • poza godzinami pracy urzędu, w soboty, w niedzielę oraz w święta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej nr. tel. 500 250 998
  • oraz od poniedziałku do piątku od godz. 6.00-22.00 Straż Miejska tel. 61 65 10 986.

W pierwszej kolejności obsługiwane są drogi na których odbywa się komunikacja miejska – kolor różowy tj. Standard I

Standard I (sieć strategiczna) – drogi i ulice (stanowiące główne szlaki komunikacyjne), którymi odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz teren utwardzonych przystanków autobusowych; obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie do 30 minut od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

Standard IV (sieć podstawowa) – pozostałe drogi i ulice gminne (wymienione w załączniku) o nawierzchni z kostki brukowej lub bitumicznej (w tym również drogi wewnątrz poszczególnych osiedli), nieujęte w standardzie III, obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie do 60 minut od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej
 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu, nieutrudniająca ruchu

Standard V (sieć lokalna) – pozostałe drogi i ulice gminne (wymienione w załączniku) o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzonej gruzobetonem bądź utwardzonej kruszywem kamiennym, obejmuje on:

 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (odpłużenie i uszorstnienie piaskiem) winno mieć miejsce w czasie do 120 minut od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej
 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu, nieutrudniająca ruchu

Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Śnieg zalegający na chodnikach winien być gromadzony na chodniku wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na jezdni – skutkuje to zaistnieniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym sankcjonowanym ponadto mandatem ze strony Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.


Na terenie gminy Swarzędz zimowe utrzymanie przejezdności ulic prowadzone jest przez PPHU SPEC Przemysław Szczepański, ul. Armii Krajowej 38/10, 62-035 Kórnik