Zamontują brakujące oświetlenie w ul. Zapłocie

Otrzymaliśmy pismo, deklarację o budowie brakującego oświetlenia na odcinku ul. Zapłocie od skrzyżowania przy sklepie Dino do ul. Zimowej. Sprawa była przez nas niejednokrotnie poruszana na Zebraniach Wiejskich, a teraz przy wzmożonym ruchu na przejściu przy sklepie bardzo istotna, bo zwiększy bezpieczeństwo pieszych.
Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa