Deklaracje śmieciowe przez Internet lub Pocztą tradycyjną

Jak dotąd około 40% mieszkańców złożyło deklarację śmieciową! Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili do niezwlekania i wypełniania deklaracji i przesłania jej do UMiG Swarzędz przez Internet (system ePUAP) lub Pocztą tradycyjną.

Jak złożyć deklarację śmieciową przez Internet/ePUAP?

 1. Wejdź na stronę: e-PUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/) i kliknij przycisk Zaloguj się lub http://swarzedz.pl/ -> zakładka Urząd -> Załatw sprawę -> ePUAP (po lewej w menu) i kliknij przycisk Zaloguj się.
 2. Wybierz sposób logowania ePUAP -> Zaloguj się:
  – za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail
  lub
  – przy pomocy banku lub innego dostawcy.
 3. W Katalogu spraw wybierz Sprawy ogólne -> Pisma do urzędu -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 4. Z listy wybierz urząd, do którego składasz pismo ->Gmina Swarzędz.
 5. Następnie wybierz rodzaj pisma np. Inne pismo oraz wypełnij wszystkie wymagane pola, które są oznaczone gwiazdką (*).
 6. W załączniku dodaj wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Druki deklaracji dostępne są pod adresem internetowym: http://swarzedz.pl/fileadmin/Pliki_info/Pliki_info_2021/20210622_DRUK_DEKLARACJI.pdf (tutaj są wzory jak powinno się wypełniać deklarację: http://swarzedz.pl/index.php?id=495)
 8. Dodaj opis załącznika np. Deklaracja.
 9. Sprawdź poprawność swoich danych – uzupełnij pola, które są oznaczone gwiazdką (*) (możesz wpisać adres e-mail i/lub
  numer telefonu, aby umożliwić urzędnikowi kontakt w sprawie pisma) -> Kliknij Dalej -> Kliknij Przejdź do podpisu -> Podpisz dokument podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
 10. Pismo ogólne wraz z załącznikami zostało wysłane.
 11. Potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) zostanie automatycznie wygenerowane i znajdzie się w zakładce Moja skrzynka -> Odebrane pod wysłaną deklaracją.

Jak złożyć deklarację śmieciową Pocztą tradycyjną?

 1. Wypełnić, wydrukować i podpisać deklarację: http://swarzedz.pl/fileadmin/Pliki_info/Pliki_info_2021/20210622_DRUK_DEKLARACJI.pdf (tutaj są wzory jak powinno się wypełniać deklarację: http://swarzedz.pl/index.php?id=495)
 2. Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres – Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz – dla własnej pewności warto wysłać za potwierdzeniem odbioru

Jak złożyć deklarację śmieciową osobiście?

Wypełnioną i podpisaną deklaracje można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu.