Fundusz Sołecki na 2022 rok – zgłoś swój pomysł już dziś

Szanowni Mieszkańcy Paczkowa,

informujemy, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, powodującymi zmianę niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U.z 2020 roku poz.1747), która w art.27 ust.1 przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego z powodu COVID-19, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego oraz jego zmiany – wynikające z art.5 ust.2 i 7 oraz art.7 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim może wykonywać Rada Sołecka. Powołując się na przytoczone przepisy prawa oraz ze względów lokalowych i niemożności zorganizowania zebrania w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej informujemy, że w tym roku kompetencje zebrania wiejskiego Sołectwa Paczkowo dotyczące uchwalenia wniosku w sprawie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 będzie wykonywać Rada Sołecka Paczkowa w składzie:

  • Małgorzata Glabas-Gruszka
  • Aniela Strzelczyk
  • Katarzyna Łada Palczewska
  • Ryszard Dyzma
  • Krzysztof Kowalski
  • Tomasz Plenzler
  • Jacek Bura

W Zebraniu dot. Funduszu Sołeckiego dnia 13 września 2021 r. od godz. 18.00 uczestniczyć będzie także pracownik UMiG Swarzędz.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku nr LVI/499/2014 w budżecie gminy na rok 2022 zostanie wyodrębniony Fundusz Sołecki w kwocie 60 418,70 złpismo

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa zachęca wszystkich mieszkańców do zgłaszania wszelkich pomysłów wykorzystania funduszu najlepiej przez poniższy formularz, osobiście lub telefonicznie u Pani Sołtys: tel. kontaktowy: 518 559 926, Pamiętajcie, aby oszacować kwotę za jaką dane zadanie może zostać zrealizowane!


Zgłoś swój pomysł

Błąd: Brak formularza kontaktowego.


Pomysły Rady Sołeckiej:

  • Dzień Dziecka, Mikołajki, Potyczki Rodzinne, Radarowe wyświetlacze prędkości 3 szt. (Średzka, Zapłocie, Sokolnicka), Kino Letnie, Półkolonie dla dzieci i młodzieży, Warsztaty