Komunikat ZGK w sprawie utrzymania cen wody i ścieków