Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla Paczkowa część C – uchwalona

Mieszkańcy północnej części Paczkowa szczególnie zainteresowani uchwaleniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa -Część C mogą być usatysfakcjonowani. Przypominam tereny związane ze Spółdzielnią Drobiarską budziły wiele kontrowersji szczególnie w aspekcie zwiększonej emisji emisji odorów w przyszłości. Na Sesji ,która odbyła się 26 stycznia 2021 roku Radni Rady Miasta i Gminy Swarzędz uchwalili powyższy plan.Nadmieniam ,że projekt planu był pięciokrotnie wykładany do publicznej dyskusji a tym samym do wnoszenia uwag przez mieszkańców. Efekt determinacji mieszkańców wnoszących uwagi jest taki ,że na terenach związanych ze Spółdzielnią : 1 RU , 2RU , 3 RU nie będzie w przyszłości hodowli świń , krów ,zwierząt futerkowych itp. z wyjątkiem drobiu. Niewątpliwie zasługa w tym Kierownika Wydziału Architektury i Urbanistyki Magistratu Pana Jędrzeja Cesara, który przeprowadził konsultacje w tym zakresie z Przedstawicielem Wojewody – czy taki zapis można zamieścić w planie. Za kreatywność w tym zakresie w imieniu Mieszkańców Paczkowa i własnym Panu Kierownikowi Cesarowi chciałbym serdecznie podziękować. Radny Ryszard Dyzma.