Zebranie Wiejskie odwołane – środki NIE przepadną

W związku z szerzącą się pandemią COVID-19, zapowiedzianą tzw. czerwoną strefą i potwierdzonymi przypadkami zakażeń w Szkole Podstawowej w Paczkowie (szczegóły), gdzie miało się odbyć Zebranie Wiejskie mając na uwadze zdrowie, a także życie mieszkańców Paczkowa bo przecież większość uczestników zebrań to mieszkańcy 40+ czyli osoby zwiększonego ryzyka, po konsultacji z członkami Rady Sołeckiej postanowiłam ODWOŁAĆ wspomniane Zebranie Wiejskie.

Chciałabym także poinformować Mieszkańców, że jak dotąd niewykorzystane środki, które były przeznaczone w 2020 roku na organizację imprez NIE zostaną utracone (informacja o obecnym stanie zrealizowanych zadań). Jak dotąd rokrocznie wspólnie z Radą Sołecką i głosami poparcia mieszkańców udaje nam się wykorzystywać wszystkie środki Funduszu Sołeckiego, co jest rzadkie w gminie Swarzędz. Zebranie Wiejskie, które miało się odbyć w najbliższy piątek miało na celu m.in. przekazania Mieszkańcom ważnych informacji, z tak zwanej 1 ręki, oto one:

  • W związku z przebudową drogi krajowej nr 92 i czasowemu zamknięciu skrzyżowania w Paczkowie ruch tranzytowy przeniósł się na drogi sołeckie wobec czego ul. Wiosenna bardzo ucierpiała, powstały liczne dziury i wyrwy. Wspólnie z Radą Sołecką na początku września wystosowaliśmy pismo do GDDKiA z prośbą o przekazanie dla Paczkowa tzw. pofrezu, który moglibyśmy wykorzystać do wyrównania ulic (pismo). Niestety otrzymaliśmy odmowną odpowiedź (pismo).
  • Podczas jesiennego równania dróg gruntowych otrzymałam wiele sygnałów od mieszkańców ul. Wiosennej, w związku z tym zwróciłam się ponownie do UMiG Swarzędz o propozycje rozwiązania tego problemu. Jak dotąd zdewastowany wcześniej chodnik został już naprawiony. Natomiast w porozumieniu z Burmistrzem Grzegorzem Taterką ustaliliśmy termin naprawy nawierzchni, który ma nastąpić po zakończeniu remontu drogi krajowej nr 92. W tym czasie udało nam się pozyskać materiał do naprawy wspomnianej ulicy, jedyne koszty w tym wypadku to robocizna. Ilość pozyskanego materiału to około 80 ton, który powinien w zupełności wystarczyć na wspomnianą naprawę. 
  • 30 września otrzymaliśmy informację z UMiG Swarzędz o możliwości przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego celem zmiany zadań na inne, które realnie mogą zostać wykonane w 2020 roku. Wobec powyższego jednogłośnie wraz z Radą Sołecką ustaliliśmy, że naprawa ul. Wiosennej w tym roku jest niezbędna i to będzie proponowanym nowym zadaniem.

Wobec powyższych informacji uznałam, że nie mogę narażać mieszkańców na zdrowie i życie. Formalizm w tym wypadku jest niepotrzebny, środki które wykorzystalibyśmy z tzw. Funduszu Sołeckiego na rok 2020 i tak do nas trafią w 2020 roku!

Sołtys Paczkowa
Małgorzata Glabas-Gruszka