Zdecydowaliśmy, mamy ustalony Fundusz Sołecki na 2021 r.

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się w dniu 28 sierpnia mieszkańcy Paczkowa zadecydowali o podziale Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 55392,40 zł (informacja WNW.3020.2,2020-12 w sprawie przyznanej kwoty Funduszu Sołeckiego). Zadania, które uzyskały poparcie i będą realizowane w przyszłym roku to:

  1. Równanie dróg i utwardzanie wyjazdów z dróg gruntowych (m.in. ul. Szparagowa ) ? 27392,40 zł
  2. Przyłącze wodociągowe do świetlicy ? 5000 zł
  3. Półkolonie w świetlicy w czasie letnich wakacji ? 4000 zł
  4. Warsztaty świetlicowe (robotyka, kulinarne i rękodzieło) ? 6000 zł
  5. Stojaki na rowery ? 2000 zł
  6. Sprzęt sportowy dla szkoły ? 2000 zł
  7. Stacja rowerowa ? 9000 zł

Nie uzyskało akceptacji zadanie nr 8. Wykonanie ogrodzenia na terenie starej szkoły przy ul. Dworskiej. (aby odgrodzić budynek po szkole od parku)

Małgorzata Glabas-Gruszka ? sołtys Paczkowa