Pismo WNW.3020.3.2020-1 w sprawie Funduszu Sołeckiego