Od 1 września zmiany w odbiorze odpadów i surowców wtórnych

FBSerwis wygrała w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w Swarzędzu. Wartość kontraktu to blisko 26 milionów złotych.

W postępowaniu przetargowym rozpisanym przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dotyczącym odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie Swarzędza, najkorzystniejsza okazała się oferta FBSerwis. Kontrakt realizowany będzie przez 22 miesiące, w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

?Cieszymy się, że po 2 latach przerwy wracamy do współpracy z ZM GOAP, na zlecenie którego w latach 2015-2018 odbieraliśmy odpady w Poznaniu. Podczas realizacji poprzedniej umowy chętnie współpracowaliśmy z zamawiającym, m.in. organizując 3 edycje konkursu dla dzieci – Bądź EKO Poznaniakiem. Liczymy na to, że tym razem nasza współpraca będzie równie owocna. Przygotowania do rozpoczęcia nowego kontraktu idą pełną parą, a już po wakacjach spotkamy się na ulicach Swarzędza. ? komentuje kierownik kontraktu, Marcin Szczepaniak.

źródło: FBSerwis

Zmiana systemu od 1 września 2020

Od kilku lat w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym ?Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej? (ZM GOAP) obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie gmin zrzeszonych w ZM GOAP zaczną obowiązywać tuż po wakacjach.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI ZALICZAMY DO NIEZAMIESZKANYCH?

Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ? np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD).

Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki ? to obowiązki, które muszą spełnić właściciele nieruchomości niezamieszkanych niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP  zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

ROD ZALICZAMY DO NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH

Zgodnie z ustawą, ROD-y zostały zaklasyfikowane do nieruchomości niezamieszkanych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nowe przepisy dają właścicielowi ROD możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki ? to obowiązki, które muszą spełnić właściciele ROD, niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZM GOAP zaczną obowiązywać od 1 września 2020 r.

źródło: ZM GOAP

Metale i tworzywa sztuczne
papier
Szkło
BIO
Odpady zmieszane