Kiedy powstanie Dino w Paczkowie?

Na Zebraniach Wiejskich, czy portalach społecznościowych mieszkańcy zadają pytanie: „Czy i kiedy powstanie sklep Dino w Paczkowie?” Niestety nie jest łatwo zdobyć taką informację. Na dzień dzisiejszy wiemy, że:

  • Dino Polska S.A. otrzymała 23 maja 2019 roku pozwolenie na budowę na terenie działki geod. 10/13 – skrzyżowanie ul. Kościelonka i Zapłocie – szczegóły pozwolenia tutaj
  • W związku z budową marketu Dino realizowana będzie inwestycja celu publicznego (wniosek) polegającą na budowie odcinka drogi ul. Kościelonka i przebudowie ul. Zapłocie obejmującej budowę chodnika, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na terenie działek nr geod. 71/2, 10/13, 9 położonych w miejscowości Paczkowo – treść decyzji obwieszczenia i szczegóły inwestycji
  • Ze względu na braku oświetlenia w ul. Zapłocie (od ul. Zimowej do ul. Dworskiej) na wniosek Pani Sołtys udało się uzyskać pozytywną decyzję na budowę oświetlenia ok. 150 metrów – wniosek i odpowiedź UMiG, informacja o wspomnianym odcinku zawarta jest w szczegóły inwestycji
  • Z pozwolenia na budowę możemy dowiedzieć się, że kubatura marketu będzie wynosić: 3286 m3

Podobna inwestycja ma również powstać w Siekierkach Wielkich. Dino Polska S.A. otrzymało pozwolenie na budowę przy ul. Poznańskiej (działka geod. 143) 29.11.2019 – trochę później niż dla inwestycji w Paczkowie – szczegóły pozwolenia, lecz jak widać na mapach poniżej rozpoczęto budowę 🙂