Fatalny stan dróg w Paczkowie – pismo do UMiG Swarzędz